Kodesnutt.io

#01 Callbacks

Vi starter den nye serien om asynkron JavaScript med å se på den mest grunnleggende byggeklossen til asynkronitet i JavaScript: Callbacket.

En funksjon som lar deg delegere bort ansvar til invokasjon til noen andre.

Kode fra episoden