Kodesnutt.io

#02 Event Loop

Andre episode av serien hvor vi undersøker asynkron JavaScript. I denne episoden ser vi på hva en event loop er i JavaScript og hva det betyr at JavaScript er single threaded.

Kode fra episoden