Kodesnutt.io

Async JavaScript

Lær asynkron programmering i JavaScript fra starten. Helt fra grunnleggende callbacks til promises og helt til async/await.

Start nå
Dette er en pågående serie. Ny episode kommer hver fredag klokken 07:00.
START
Callbacks

Vi starter den nye serien om asynkron JavaScript med å se på den mest grunnleggende byggeklossen til asynkronitet i JavaScript: Callbacket.

En funksjon som lar deg delegere bort ansvar til invokasjon til noen andre.

Event Loop

Andre episode av serien hvor vi undersøker asynkron JavaScript. I denne episoden ser vi på hva en event loop er i JavaScript og hva det betyr at JavaScript er single threaded.

Thunks & Futures

I denne episoden skal vi se hvordan vi kan holde på en asynkron verdi uten å måtte ta stilling til det med en gang via en callback. Vi skal se på grunnleggende thunks og noe vi kaller futures.

Promises

I denne episoden bygger vi videre på konseptene vi lærte i forrige episode i serien rundt thunks og futures. Promises er et konsept som er bygd inn i Node.js og nettlesere som er likt konseptet futures, men man har en større API-overflate og man kan lage nye promises basert på tidligere promises.

Feilhåndtering av promises

Feilhåndtering med promises kan være litt mystisk, og det er lett for å gi uventet feil i en lang promise-chain. I denne episoden ser vi på hvordan catching av feil i promises fungerer!